Ogłoszenia

Sparwozdania finansowe za rok 2021

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Sprawozdania finansowe za rok 2020

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Ogłoszenia o wolnych miescach pracy

 

 

 

 

 

Sprawozdania finansowe Przedszkola Nr 4 za rok 2018:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7