Ogłoszenia

Sprawozdania finansowe Przedszkola Nr 4 za rok 2018:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Ogłoszenia o wolnych miescach pracy

 Dyrektor Przedszkola Nr 4  zatrudni od 1 września 2019 nauczyciela  wychowania przedszkolnego