Ogłoszenia

Ogłoszenia o wolnych miescach pracy

 Dyrektor Przedszkola Nr 4  zatrudni od 1 września 2016r. nauczyciela logopedę w wymiarze 6 godzin tygodniowo