Przewodnicząca Rady Pedagogicznej:

Adrianna Budzynowska - Dyrektor Przedszkola

Członkowie Rady Pedagogicznej:

Jolanta Czwarno

Bożena Głębocka

Katarzyna Nykiel

Adrianna Zalewska

Justyna Szaciłło Batóg

Karolina Fedele

Magdalena Zagórska