Przewodnicząca Rady Pedagogicznej:

Adrianna Budzynowska - Dyrektor Przedszkola

Członkowie Rady Pedagogicznej:

Hanna Buda

Karolina Fedele

Jolanta Czwarno

s. Magdalena Halida

Katarzyna Nykiel

Sylwia Przyborowska-Malinowska

Magdalena Zagórska