Przewodnicząca Rady Pedagogicznej:

Adrianna Budzynowska - Dyrektor Przedszkola

Członkowie Rady Pedagogicznej:

Hanna Buda

Jolanta Czwarno

Bożena Głębocka

Katarzyna Nykiel

Justyna Szaciłło Batóg

Joanna Wysoczańska

Magdalena Zagórska