Przewodnicząca Rady Pedagogicznej:

Adrianna Budzynowska - Dyrektor Przedszkola

Członkowie Rady Pedagogicznej:

Jolanta Czwarno

Bożena Głębocka

Edyta Szerfenberg

Teresa Zielińska

Maria Mika Girtler

Justyna Szaciłło Batóg

Karolina Fedele

Magdalena Zagórska

Izabela Sosnowska