Przewodniczący Rady Rodziców:

Dorota Maciątek

Członkowie Rady Rodziców:

Katarzyna Wierzbicka - sekretarz

Monika Ćmoch - skarbnik