Przewodniczący Rady Rodziców:

Paweł Talarek

Członkowie Rady Rodziców:

Małgorzata Pacut - sekretarz

Monika Ćmoch - skarbnik