Przewodniczący Rady Rodziców:

Paweł Talarek

Członkowie Rady Rodziców:

Dorota Maciątek - sekretarz

Monika Ćmoch - skarbnik