Przewodniczący Rady Rodziców:

Paweł Talarek

Członkowie Rady Rodziców:

Magdalena Szymańska - sekretarz

Magdalena Zamora - Błaszczak - skarbnik