Przewodniczący Rady Rodziców:

Paweł Talarek

Członkowie Rady Rodziców:

Dominika Sawalich- Bednarz- sekretarz

Magdalena Krawczyk - skarbnik