Ogłoszenia o wolnych miescach pracy

 Dyrektor Przedszkola Nr 4  zatrudni od 1 września 2019 nauczyciela  wychowania przedszkolnego